FAQ - najčastejšie otázky zákazníkov

FAQ - najčastejšie otázky zákazníkov

 1. Čo všetko môžeme utesňovať prípravkami BCG?
  Vykurovacie systémy, pitnú a úžitkovú vodu, solárne systémy, zemné kolektory, odpady, kanalizácie a dažďové zvody, bazény, kúpaliská s potrubím, chladiče a motory, hasiace zariadenia, stlačený vzduch, rozvody plynu so závitovými spojmi, atď.
 2. Aké typy netesností nie je možné utesniť?
  Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).
  Avšak 99 % aplikácií je úspešných a dôjde k trvalému utesneniu v miestach, kde predtým dochádzalo k úniku.
 3. Na aké materiály môžeme tesniace prípravky BCG použiť?
  K dispozícii sú tesniace prípravky pre všetky druhy materiálov používané v inštalatérskej a vykurovacej technike.
  Produkty BCG utesňujú oceľ, hliník, meď, liatinu a plasty.
 4. Ako zistím veľkosť úniku, aby som kúpil ten správny utesňovací prípravok?
  Jeden zo spôsobov je uvedený v podnikovej technickej norme  Zatesňovanie vykurovacích systémov, bod 6.1.:
  – natlakujte systém na prevádzkový tlak, napr. 2 bar
  – stopnite si čas, za ktorý tlak poklesne o 0,2-0,3 bar, t.j na 1,7-1,8 bar
  – doplňte tlak na pôvodnú hodnotu 2 bar a na vodomeri odčítajte objem doplnenej vody
  – na základe získaných údajov vypočítajte, aký by bol únik za 24 hod
  Napríklad:
  Tlak poklesol za 15 min, doplnili sme 0,5 l vody.
  Za hodinu by to teda bolo 4 x 0,5 = 2 l
  Únik za 24 hodín by bol  24 x 2 = 48 litrov
  V tomto prípade by sme na utesnenie zvolili BCG Special. Prípadne konzultujte s technikom na čísle 0905 153 360.
 5. Ako zistím objem vody vo vykurovacom systéme?
  Ak máme vodomer, systém vypustíme, opätovne napustíme a odčítame stav na vodomeri pred a po.
  Ak  nepoznáme objem a nemáme ani vodomer – počítajme na jeden doskový radiátor (oceľový panelový) 7l;  jeden liatinový alebo oceľový článok cca 1,2 l;  štvorcový meter podlahového vykurovania má cca 1 l;  kotol a akumulačná nádrž majú objem uvedený na štítku. Po sčítaní všetkých objemov, pripočítame 10%  na na medené alebo plastohliníkové rozvody, resp. 15 % ak máme oceľové rozvody.
  Nie ste si istí? Volajte 0905 153 360.
 6. Čo je treba vymontovať predtým, ako sa naplní zariadenie tesniacim prípravkom?
  Pred aplikáciou prípravku musíme vybrať sitká zo všetkých filtrov (aj z mosadzného Y-filtra) a papierové odvzdušňovacie ventily.
  Magnetický filter môže zostať, ale ak je v ňom sitko, tak ho samozrejme musíme vybrať.
 7. Akým spôsobom sa tesniace prípravky dostanú do vykurovacieho systému?
  Tesniace prípravky je možné pridávať do vykurovacej vody cez plniaci alebo vypúšťací ventil. Prípravky je možné do systému naliať napríklad cez kúpelňový vykurovací rebrík. Pre plnenie je možné využiť aj upravený záhradný postrekovač, ktorému vhodným spôsobom nahradíte rozprašovaciu koncovku napr. bajonetovou rýchlospojkou. Pred napustením je potrebné znížiť tlak vody v systéme.
  Prípravok BCG 30E doporučujeme zriediť vodou v pomere 1:2 (na 1 diel BCG 30E pridať 2 diely vody), pretože tento prípravok je viskózny a dôjde tak k jeho rýchlejšiemu rozmiešaniu vo vykurovacom systéme.
 8. Akým spôsobom sa overuje správnosť dávkovania?
  Správne dávkovanie sa overuje podľa hodnoty pH. Indikačné papieriky s porovnávacími tabuľkami sa nachádzajú na kanistroch. Hodnota pH musí byť medzi 10,5 – 11.
 9. Aký prípravok je potrebné použiť pre kotol s prietokovým ohrevom vody – s doskovým výmenníkom?
  Na utesnenie vykurovacieho systému s kombinovaným kotlom s prietokovým ohrevom teplej vody, ktorý má doskový výmenník typu AlfaLaval, sa používa prípravok BCG 30 E, ktorý sa necháva trvalo v systéme a nevypúšťa sa.
  Ak chceme používať ohrev vody počas utesňovania, nemáme inú voľbu, vyriešime však len malé úniky do 30 l/deň.
  Ak by bol únik väčší, musíme kotol vynechať z cirkulácie a utesňovať len samotný vykurovací systém, pričom môžeme použiť ktorýkoľvek z produktov BCG 24, BCG Special, BCG TD alebo BCG TDS – podľa veľkosti úniku.
 10. Aký prípravok je potrebné použiť pre kotol so zásobníkom?
  Ak je ohrev vody riešený cez externý bojler (umiestnený pod kotlom, alebo vedľa neho), alebo máme kombinovaný kotol s ohrevom teplej vody do  vstavaného zásobníka v kotli (napr. 30, 60 l objem), môžeme bez obáv použiť ktorýkoľvek z produktov BCG 24, BCG Special, BCG TD alebo BCG TDS – podľa veľkosti úniku.
 11. Je možné používať tesniace prípravky aj pre otvorený systém (samotiaž, otvorená expanzná nádrž)?
  Tesniace prípravky je možné používať aj pre otvorené zariadenia, pretože sú vždy unášané vykurovacou vodou. Vodná plocha otvorených expanzných nádrží je príliš veľká pre vznik kryštalizácie.
 12. V akom prípade môže utesňovací prípravok zostať vo vykurovacom systéme?
  Len produkt BCG 30 E môžeme v systéme nechať natrvalo. Všetky ostatné produkty pre utesnenie musíme po určenom čase vypustiť (info v návodoch).
 13. Mám nemrznúcu zmes alebo inhibítor a nechcem vypúšťat, co s tým?
  Opäť  môžeme použiť produkt BCG 30 E, ktorý je kompatibilný s inými chemikáliami, vyriešime tak únik do 30 l/deň.
  Ďalšou možnosťou je nemrznúcu zmes vypustiť do nejakej veľkej nádoby alebo suda, utesniť niektorým z produktov BCG 24, BCG Special, BCG TD alebo BCG TDS (podľa veľkosti úniku) a po utesnení vrátiť nemrznúcu zmes do vykurovacieho systému.
 14. Sú prípravky BCG odolné voči vysokým teplotám, t.j. dokážem utesniť aj kotlový výmenník?
  Áno, netesnosti v kotlových výmenníkoch je možné utesňovať technológiou BCG. Utesnenie pomocou prípravkov BCG 24, Spezial, TD alebo TDS je trvalé, nepodlieha starnutiu a odoláva teplotám až do 1200 °C.
  Prípravky BCG 30 E alebo BCG F (solárne systémy) majú nižšiu teplotnú odolnosť, odolávajú iba vo vykurovacom systéme a nie sú vhodné pro ohniská a spaľovacie komory.
 15. Môžeme utesňovať aj parné kotly, a ako?
  Parný kotol sa naplní vodou a nadávkuje sa tesniaci prípravok BCG 24, Special, TD alebo TDS podľe veľkosti straty vody. V oblasti teplej vody prevádzkujeme 24 hodín na cca 80 °C.
 16. Ako sa utesňujú bojlery?
  Utesňovanie bojlera nie je možné v prípade, že sa úžitková voda tlačí (uniká) do vykurovacieho systému. Ak úžitková voda uniká smerom von, použijeme prípravok BCG 84 v pomere 1:10 do spodnej oblasti: 5 litrov BCG 84 na 50 litrov vody. Zostávajúci objem bojlera musíme vyplniť stlačeným vzduchom. Pred použitím tesniaceho prípravku by mala byť vykonaná kalkulácia vo vzťahu k cene nového zariadenia…
 17. Čo sa môže poškodiť pri použití BCG?
  Bežné súčasti vykurovacieho systému, ako sú termostatické ventily, automatické odvzdušňovacie prvky, čerpadlá, kotlový výmenník, atď., nie sú ohrozené.
  Pozor len na doskové výmenníky v kotloch a správne zvolený produkt BCG 30 E.
  Prípravky BCG reagujú len s oxidom uhličitým vo vzduchu, takže ich okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) handrou s čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.
 18. Aký je vplyv na automatické odvzdušňovacie ventily?
  Pri  odvzdušňovacích ventiloch, či už ručných alebo automatických, nie sú problémy. Odvzdušňuje sa tak dlho, až sa objaví voda. Je však treba vymontovať papierové odvzdušňovacie ventily, pretože po nasiaknutí papiera vodou prípravkom BCG, dôjde k ich stvrdnutiu.
 19. Čo sa deje s termostatickými ventilmi?
  Pred aplikáciou utesňovacích prípravkov je treba naplno otvoriť termostatické hlavice ventilov. Najlepšie však je ich úplne demontovať. Ide o to, aby nedochádzalo k privieraniu ventilov pri zvýšení teploty v miestnosti. Termostatické ventily po dokončení utesňovania a spätnej montáži  termostatických hlavíc pracujú opäť normálne.
 20. Ktoré prípravky je možné vzájomne zmiešavať?
  Sú to prípravky BCG 24, BCG Special, BCG TD a BCG TDS.
  Prípravok BCG 30 E  môžeme použíť spolu s inhibítorom BCG K 32,  BCG FS nebo inou prísadou vo vykurovacom systéme (nemrznúca kvapalina).
 21. Čo v prípade, ak sa zariadenie stane po 3-4 týždňoch opäť netesným?
  Skontrolujte hodnotu pH (10,5 – 11), ak je to potrebné, tak doplňte tesniaci prípravok.
  Vypnite nočné zníženie teploty a otestujte pri rovnomernej teplote, či sa nejedná o závadu spôsobenú pnutím alebo expanziou.
 22. Je možné utesňovať potrubie požiarnych vôd a stlačeného vzduchu?
  Tieto potrubia je možné utesňovať ich napustením vodou a tesniacim prípravkom. Takto prevádzkovať pod tlakom a s cirkuláciou 2 až 3 dni.
 23. Aké tesniac prípravky sa používajú v solárnych zariadeniach, ktoré sú naplnené nemrznúcou zmesou alebo soľankou?
  Prípravky BCG F alebo BCG 30 E.
 24. Ako sa riedi prípravok BCG 10 Pool?
  V prípade, že máme únik vody do 50 litrov za 24 hodín, riedi sa v pomere 1:1000, t.j. 1 liter prípravku BCG 10 Pool na 1000 litrov objemu bazéna. V prípade väčšieho úniku musíme koncentráciu zvýšiť.
 25. Aká ja doba pôsobenia prípravku BCG 10 Pool v bazéne?
  2 – 3 dni, skontrolovať usadeniny na okraji, očistiť hubkou alebo gumenou škrabkou.
 26. Ktoré tesniace prípravky sú vhodné pre potrubia kúpalísk?
  BCG Kanal a BCG HC 60.
 27. Kde sa použije prípravok BCG Abfluss a kde BCG Kanal?
  Pre vnútorné inštalácie používame BCG Abfluss, pre zemou vedené kanalizácie BCG Kanal a BCG HC 60.
 28. Prečo musíme pri aplikácii  BCG Kanal použiť aj prípravok BCG HC 60?
  Je to jediný dvojzložkový systém – skladá sa z prípravkov BCG Kanal a BCG HC 60.
  Je to metóda kedy sa po utesnení kvapalinou BCG Kanal používa stužovač – urýchľovač reakcie BCG HC 60, ktorý spevní a zároveň chráni vnútorný povrch potrubia. Aplikáciu prípravkov sa doporučuje 2x opakovať (Kanal – HC 60 – Kanal – HC 60)
 29. Čo sú uzatváracie balóniky?
  Uzatváracie balóniky sú technické pomôcky pre uzatvorenie odpadového potrubia. Nafúknutím vzduchom alebo napustením vodou sa balónik pevne osadí v kanalizačnom potrubí, pričom je proti pretlaku vybavený poistným ventilom. Uzatváracie balóniky môže byť natlakované iba vo vnútri potrubia.