Čistenie a ochrana

vykurovacích systémov, rozvodov pitnej vody, solárnych systémov

Čistenie a ochrana

vykurovacích systémov, rozvodov pitnej vody, solárnych systémov

Čistenie vykurovacích telies a rozvodov vykurovania je veľmi dôležité a pravidelná údržba zaistí bezproblémovú prevádzku. Chemickým čistením vykurovacieho systému dosiahnete obnovenie jeho vykurovacieho výkonu. Čistením dosiahnete úspory 10-30 % na vykurovaní.

Prípravok BCG HR čistí vykurovacie a chladiace systémy, podlahové vykurovanie, kotol, radiátory, výmenníky od usadenín oxidov kovov (hrdza) a vápenatých usadenín. Je ho možné použiť pre všetky bežné materiály ako sú oceľ, meď, hliník a plasty.

Ochrana vykurovania v inhibítorom korózie BCG K32 predĺži životnosť vášho vykurovania, zabráni tvorbe inkrustov a usadenín. Čistý vykurovací systém má pozitívny vplyv aj na prevádzku kotla a jeho súčasti, je chránený výmenník, čerpadlo, atď.

BCG 84 L

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 10 litrov za deň

BCG 84

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 litrov za deň

BCG 84 S

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 400 litrov za deň