BCG K 32

- inhibítor korózie

BCG K 32

- inhibítor korózie

Inhibítor korózie, ochrana vykurovacieho systému

BCG K 32 chráni oceľové, hliníkové a medené materiály pred koróziou – zvlášť plastové podlahové vykurovania – vytvorením ochranného filmu (difúzia kyslíka).

  • Zložka disperzného prostriedku v BCG K 32 zabraňuje tvorbe usadenín na stenách trubiek a poskytuje tak záruku pre vytvorenie optimálneho ochranného antikorózneho filmu.
  • Inhibítor BCG K 32 udržuje regulačné prvky a potrubia vykurovacieho systému bez suspendovaných látok.
  • Chráni nové alebo už prevádzkované plastové podlahové vykurovacie systémy, ako aj všetky ostatné vykurovacie systémy.

UPOZORNENIE

Vykurovacie systémy nesmú obsahovať prísady, ako napríklad kvapalné tesniace prípravky a iné inhibítory.
Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.

Zmiešavací pomer:  1:100, t.j. 1 liter BCG K 32 na 100 litrov vykurovacej vody
Balenie: 1 l,   2,5 l,   5 l

Stiahnite si Produktový list BCG K 32

NÁVOD NA POUŽITIE:
Silne zanesené systémy najprv dôkladne prepláchnite (DIN 1988, 2 bar), prípadne ešte vyčistite pomocou čistiaceho prípravku BCG HR.
Ak nepoznáte objem systému, vyprázdnením vykurovacieho systému cez vodomer zistite jeho objem. Systém opät naplňte do polovice vodou.
Pomocou plniacej pumpy (napríklad pumpa BCG G 20 alebo G 21J) aplikujte do vykurovacieho systému potrebné množstvo BCG K 32. Potom ho doplňte vodou a odvzdušnite.
BCG K 32 je kompatibilný so všetkými bežnými nemrznúcimi kvapalinami.

Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

Bezpečnostné opatrenia:
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Výrobok obsahuje molybdenany a inhibítory CU.

Zmiešavací pomer:  
1:100, t.j. 1 liter BCG HR na 100 litrov vykurovacej vody.
Možnosť kontroly obsahu molybdenanov testerom BCG Molybden Testkit.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG HR

Čistiaca kvapalina - odstraňuje z vykurovacích systémov hrdzu, vápenaté a kalové usadeniny, zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov.

BCG R 13

Čistiaci prípravok - odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny a hrdzu v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

BCG SOR

Čistiaca kvapalina pre solárne systémy - odstraňuje nečistoty (hnedé napáleniny) vzniknuté prehriatím teplonosnej solárnej kvapaliny.

BCG FS

Nemrznúca zmes s inhibítorom korózie - pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a koróziou.