BCG HR

- čistiaca kvapalina pre vykurovacie systémy

BCG HR

- čistiaca kvapalina pre vykurovacie systémy

Čistiaca kvapalina na hrdzu a vodný kameň

Čistiaci prípravok BCG HR odstraňuje z vykurovacích systémov hrdzu, vápenaté a kalové usadeniny, zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov.
Používa sa tak pre čistenie pri modernizáciách vykurovacích systémov, ako aj pre staré zariadenia. Čistiaci prípravok BCG HR je možné použiť pre všetky bežné materiály ako sú oceľ, hliník a plast.

UPOZORNENIE

Vykurovací systém nesmie obsahovať prísady, ako napríklad nemrznúcu kapalinu, ochranu proti korózii, utesňovacie prípravky a soľanku.
Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.

Zmiešavací pomer:  1:100, t.j. 1 liter BCG HR na 100 litrov vykurovacej vody
Balenie:  1 l,   5 l

Stiahnite si Produktový list BCG HR

NÁVOD NA POUŽITIE:
Pred čistením vypustite silne znečistenú vykurovaciu vodu a nahraďte ju čistou vodou. Všetky armatúry, ktoré regulujú vykurovací systém, pritom naplno otvorte.
Čistiaci prípravok BCG HR pridajte v udanom pomere a zapnite obehové čerpadlo, aby ste dosiahli optimálne premiešanie a čistenie. Doba pôsobenia je 2 až 4 dni pri teplote vykurovania, ktorá nemá byť vyššia ako 50 °C.
V priebehu čistenia kontrolujte pH roztoku. Ak pH stúpne nad hodnotu 4,5, znamená to, že roztok je už vyčerpaný a je ho potrebné nahradiť čerstvým. Toto sa vykonáva do doby, kedy sa pH prestane v čase meniť, tzn. zastaví sa medzi hodnotami 2 a 4,5. Potom je nutné vykurovací systém úplne vyprázdniť.
Potrubný systém je treba dobre prepláchnuť vodou (DIN 1988, 2 bar).

Pre optimálnu ochranu vykurovacieho systému je vhodné po vyčistení aplikovať prípravky BCG K32 alebo BCG FS.

Čistiaci prípravok BCG HR okamžite odstráňte vodou z predmetov a okolia. Prípravok BCG HR nesmie byť aplikovaný do vykurovacieho systému spoločne s tesniacimi prípravkami BCG.
Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

Bezpečnostné opatrenia:
Dráždi oči! Zabráňte zasiahnutiu pokožky!
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Po silnom zriedení je možné vypustiť do kanalizácie. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Kyselina citrónová, inhibítor korózie, kyselina fosfonbutantrikarboxylová.

Zmiešavací pomer:  
1:100, t.j. 1 liter BCG HR na 100 litrov vykurovacej vody

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG K 32

Inhibítor korózie - chráni oceľové, hliníkové a medené materiály pred koróziou - zvlášť plastové podlahové vykurovania.

BCG R 13

Čistiaci prípravok - odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny a hrdzu v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

BCG SOR

Čistiaca kvapalina pre solárne systémy - odstraňuje nečistoty (hnedé napáleniny) vzniknuté prehriatím teplonosnej solárnej kvapaliny.

BCG FS

Nemrznúca zmes s inhibítorom korózie - pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a koróziou.