Utesnenie závitových plynovodov

Utesnenie závitových plynovodov

Dodatočné tesnenie, rýchla oprava plynového potrubia. Nedeštruktívna metóda renovácie.

Staré vnútorné šrubované (závitové) plynové rozvody sa pretesnia tekutým tesnením určeným pre plyn – BCG Gas 2000.

Netesnosť plynových rozvodov vyriešite so zárukou tesnosti na ďalších 25 rokov s atestovanou kvapalinou, ktorú môžu používať len školené spoločnosti vlastniace zároveň oprávnenie k montáži odberného plynového zariadenia (OPZ).

  • Ekologická metóda šetrná k  životnému prostrediu.
  • Výrazne nižšie náklady než pri klasickej rekonštrukcii.
  • Minimálna nutnosť odstávky plynovodu.
  • Nie je  potrebné hľadať miesto úniku.
  • Nevznikajú náklady na likvidáciu odpadov
  • Nie je potrebná projektová dokumentácia ani stavebné povolenie.

BCG GAS 2000

Tekuté tesnenie závitových spojov vnútorných plynových rozvodov.