BCG R 13

- čistiaci prípravok na vodný kameň

BCG R 13

- čistiaci prípravok na vodný kameň

Odstránenie vodného kameňa, vápenatých usadenín a hrdze v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Čistiaci prípravok na odstránenie vodného kameňa, vápenatých usadenín a hrdze v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Chemické čistenie vodných systémov s cieľom odstránenia vápenatých usadenín, vodného kameňa a hrdze je s pomocou BCG R 13 bezpečnou a rýchlou metódou k obnoveniu plnej funkčnosti systému.

BCG R 13 je možné použiť pre všetky vodné systémy, pre čistenie rozvodov TV, výmeníkov tepla, ohrievačov vody, bojlerov a prietokových ohrievačov, chladiacich zariadení a chladiacích veží, a to zo strany vody.

  • Používa sa ako čistiaci prostriedok pre všetky vodné systémy, ktoré sú zvápenatelé a/alebo zhrdzavené.
  • BCG R 13 je vhodný pre väčšinu materiálov ako sú oceľ, meď a mosadz a pre pozinkovaný materiál.
  • Obsahuje vysoký podiel inhibítorov, ktoré počas čistenia chránia materiál proti korózii.
  • BCG R 13 je tiež vhodným prostriedkom pre čistenie čerpadiel a ventilov.
  • Je obzvlášť vhodný na čistenie pozinkovaných chladiacich veží bez prerušenia prevádzky.

Zmiešavací pomer: zriedený maximálne 1:2, t.j. 1 diel BCG R13 : 2 dielom vody
Balenie:  5 l

Stiahnite si Produktový list BCG R 13

Vlastnosti:
BCG R 13 je mierne peniaca kvapalina miešateľná s vodou vo všetkých pomeroch, s hodnotou pH ≤ 0,5.
BCG R 13 rozpúšťa vápenaté usadeniny, vodný kameň a hrdzu.
Rýchlosť čistenia sa zohriatím zvyšuje. Teplota roztoku však nemá prekročiť 40 °C.

NÁVOD NA POUŽITIE:
BCG R 13 sa môže riediť až s 2 dielmi vody (t.j. 1 diel BCG R13 : 2 dielom vody). Roztok necháme cirkulovať čisteným systémom.
Hodnota pH zriedeného roztoku je pH 1. Počas procesu čistenia sa BCG R 13 spotrebováva a hodnota pH stúpa. Pri hodnote pH 4,5 je BCG R 13 prakticky spotrebovaný.
Pri čistení ventilov, častí čerpadiel a pod. sa diely vložia do 50 %-ného roztoku BCG R 13.

Kontrola:
BCG R 13 sa počas procesu čistenia „vyčerpáva“, čo sa prejavuje tým, že hodnota pH stúpa. Pre kontrolu zbytkovej účinnosti je potrebné merať pH. Ak by sa pri kontrole ukázalo, že je roztok BCG R 13 vyčerpaný (nameriate hodnotu pH 4,5 a vyššiu) aj keď v systéme sú ešte zbytky vápenatých usadenín, musí sa po vypustení spotrebovaného roztoku použiť čerstvý roztok.
Po rozpustení, odstránení, resp. zmäknutí nánosov sa spotrebovaný roztok odstráni. Pred vypustením spotrebovaného roztoku do kanalizácie musí byť veľmi silne zriedený vodou.
Na záver sa vyčistené zariadenie niekoľkokrát prepláchne dostatočným množstvom vody. Pre neutralizáciu zbytkov kyselín v systéme sa doporučuje pridať 0,2 % roztoku sódy do predposledného preplachu. Záverečné prepláchnutie sa vykonáva len vodou.
Doporučuje sa vyčistené zariadenie čo najrýchlejšie opät naplniť vodou, aby sa zabránilo korózii spôsobenej vzduchom.

Bezpečnostné opatrenia:
Dráždi oči! Zabráňte zasiahnutiu pokožky!
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Spotrebovaný roztok pred vypustením do kanalizácie musíte veľmi silne zriediť vodou. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Kyselina amidosulfonová, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:  
Zriedený maximálne 1:2, t.j. 1 diel BCG R13 : 2 dielom vody

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG HR

Čistiaca kvapalina - odstraňuje z vykurovacích systémov hrdzu, vápenaté a kalové usadeniny, zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov.

BCG K 32

Inhibítor korózie - chráni oceľové, hliníkové a medené materiály pred koróziou - zvlášť plastové podlahové vykurovania.

BCG SOR

Čistiaca kvapalina pre solárne systémy - odstraňuje nečistoty (hnedé napáleniny) vzniknuté prehriatím teplonosnej solárnej kvapaliny.

BCG FS

Nemrznúca zmes s inhibítorom korózie - pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a koróziou.