Utesnenie pitnej a úžitkovej vody

Utesnenie pitnej a úžitkovej vody

Únik pitnej vody – problematika, ktorá vyžaduje profesionálne riešenie s atestom pre pitnú vodu.

Únik vody v systémoch rozvodov pitnej a úžitkovej vody je problém, s ktorým sú mnohokrát spojené aj nemalé finančné náklady pri zisťovaní miesta úniku či samotnej opravy netesného potrubia, nehovoriac o trápení pri snahe uviesť priestory do pôvodného stavu (napr. použité obklady, dlažby, krytiny už nevieme zohnať).

  • Netesné trubky, neviditeľné úniky, priesaky v zemi, betóne, podlahách vyrieši tekuté tesnenie BCG 84S až do úniku 400 l za 24 hod.
  • Aj netesnosť pozinkovaných rozvodov alebo praskliny v plastových trubkách sú riešiteľné bez vyhľadávania miesta úniku.
  • Produkty BCG utesňujú všetky bežné materiály (plasty a kovy).

BCG 84 L

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 10 litrov za deň

BCG 84

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 litrov za deň

BCG 84 S

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 400 litrov za deň