Utesnenie kanalizácie

Utesnenie kanalizácie

Opravy kanalizácie, netesné kanalizačné potrubie a ich opravy.
Bez nutnosti vykopania kanalizácie je možné použiť kvapalinu BCG Kanal + urýchľovač reakcie BCG HC 60 pre opravu bežnej závady.
Je to dvojzložková, rýchle pôsobiaca metóda na utesnenie kanalizácie a odpadových potrubí.
BCG Abfluss pôsobí pomalšie, používa sa na utesnenie kanalizácie vo vnútri objektov.

  • Je možné utesňovať netesné miesta v potrubí alebo na hrdlových spojoch.
  • Prasknutá KG trubka, HT trubka, alebo liatina či kamenina – materiálovo nie je aplikácia kvapaliny BCG obmedzená.
  • Oprava kanalizácie bez nutnosti vyhľadávania miesta úniku a bez nutnosti výkopových prác.
  • Utesnenie pomocou prípravkov BCG je trvalé a odolné voči stárnutiu.

BCG Abfluss

Tekutý prípravok na utesnenie kanalizácie vo vnútri objektov.

BCG Kanal

Dvojzložkový, rýchle pôsobiaci prípravok na utesnenie kanalizácie a odpadových potrubí

BCG HC 60

Urýchľovač reakcie k prípravku BCG Kanal