Utesnenie bazénov, nádrží a bazénových rozvodov

Utesnenie bazénov, nádrží a bazénových rozvodov

Straty vody v oblasti bazénov, prasknuté bazénové potrubie, prepadové, prelivové, všetko je možné riešiť tekutým tesnením BCG.

  • BCG 10 Pool sa používa len pri riešení netesností, keď je únik vody v plášti bazéna, fólie, obkladu, či betónovom skelete.
  • V oblasti prasknutého potrubia na prívode do bazénových trysiek sa používa BCG TDS v uzatvorenom cirkulačnom okruhu.
  • V oblasti prepadového potrubia, prelivových kanálov, na strane sania, či vratnom potrubí sa používajú najčastejšie produkty na utesnenie kanalizácie BCG Kanal + HC60 alebo BCG Abluss.

Pre zvolenie správneho riešenia kontaktujte technickú podporu na tel. 0905 153 360

BCG Pool

Zabraňuje stratám vody a trvale utesňuje trhliny, póry a ostatné netesnosti v plaveckých bazénoch, vodných a iných nádržiach.