V čom je náš systém unikátny? Ako funguje?

V čom je náš systém unikátny? Ako funguje?

BCG je označenie systému výrobkov na báze rozpustených minerálnych kryštálov.
Prípravok BCG sa naplní do vykurovacieho systému (pumpou alebo inak) a vo veľmi krátkom čase samočinne – zvnútra smerom von – vytvára kryštalizáciou trvalé utesnenie poškodeného miesta.

Pre každý bežný problém s netesnosťou existuje správne riešenie – utesnenie pomocou BCG.

Výhody použitia prípravkov BCG:

  • Nie je potrebné hľadať miesto úniku, tesniaci prípravok si miesto úniku „nájde sám“ – bez hľadania miesta úniku dokážete utesniť úniky na vykurovaní, podlahovke, výmenníku v kotli, pitnej vode, solár, odpady, bazén, atď.
  • Riešia úniky až do 4000 l/deň, s teplotnou odolnosťou 1200 °C.
  • Sú atestované na zdravotnú nezávadnosť pre použitie v rozvodoch pitnej a teplej úžitkovej vody.
  • Utesňovanie je možné vykonať väčšinou za normálnej prevádzky, bez nutnosti odstávky.
  • Oprava bez nutnosti búrania, odpadajú murárske práce – z domu sa nestane na dlhú dobu stavenisko, t.j. výrazne nižšie náklady než pri klasickej rekonštrukcii.
  • Ekologicky nezávadné tesniace prípravky neničia životné prostredie, naopak využitím existujúceho rozvodu sú ušetrené suroviny a energie na výrobu nového.
  • Vyčistením zaneseného potrubia sa zvýši účinnosť zariadenia a tým dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie.
  • Predĺženie životnosti existujúcich rozvodov, najmä pri použití inhibítora korózie po pretesnení.

Produkty BCG na utesnenie únikov fungujú už od roku 1979 na báze rozpustených minerálnych kryštálov. Úspešne bolo vykonaných viac ako 5 890 000 aplikácí.

Ako funguje systém BCG?

Princíp systému utesňovania BCG pre vykurovacie systémy, kanalizáciu a systémy pitnej a úžitkovej vody je odpozorovaný z prírody. Funguje podobne, ako keď dôjde napríklad k poraneniu prsta. V krvi obsiahnuté krvné doštičky uzatvoria ranu „nahrubo“. Cez krvné doštičky presakuje krvná plazma, ktorá pri kontakte so vzduchom vytvára z vonkajšej strany na rane chrastu. Tým dôjde k úplnému uzatvoreniu rany.

Funkciu doštičiek nahrádza v prípravkoch BCG špeciálne upravené celulózové vlákno, funkciu krvnej plazmy zastáva v systéme roztok kremičitanov a špeciálnych prísad, ktoré pri styku s oxidom uhličitým tvoria nerozpustné kryštály. Tieto kryštály nepodliehajú starnutiu, majú teplotnú odolnosť do 1200 °C, preto je systém BCG vhodný aj pre zatesňovanie kotlov a rôznych druhov výmenníkov.

Systém prípravkov BCG nie je vhodný pre výmenníky voda – voda.