Všeobecné zásady pre použitie utesňovacích a čistiacich prípravkov

Všeobecné zásady pre použitie utesňovacích a čistiacich prípravkov

 • všetky prípravky je nutné chrániť pre mrazom, skladovať pri teplotách vyšších ako 5 °C
 • pred aplikáciiou si poriadne preštudujte katalógové listy a zoznámte sa s ich aplikáciou a likvidáciou
 • pred aplikáciou je vhodné (staré systémy nutné) vypláchnúť, prípadne aj chemicky vyčistiť systém
 • pred aplikáciou je potrebné vykonať tlakovú skúšku a stanoviť veľkosť úniku pre správnu voľbu prípravku
 • pred aplikáciou celý obsah kanistru s prípravkom poriadne zamiešajte – poriadne pretrepať, inak ostanú vlákna usadené na dne
 • je nutné zaistiť cirkuláciu kvapaliny v systéme (napr. exteným čerpadlom, prebublávaním vzduchom a pod.).
 • pred aplikáciou je vymontujte všetky sitká z filtrov a papierové odvzdušňovacie ventily
 • všetky ventily je nutné nastaviť na maximálny prietok a systém poriadne odvzdušniť
 • utesňovacie prípravky BCG okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť
 • pri únikoch do vlhkého priestoru (zem, betón, stena a pod.) je nutné predĺžiť dobu pôsobenia, prípadne urýchliť proces temperovaním
 • utesňovacie prípravky nie sú vhodné pre utesňovanie výmenníkov voda – voda.
 • kotly s vlnovcovou trubkovnicou sa nedajú v trubkovej časti utesňovať, pretože dochádza k neustálemu pohybu

V prípade akýchkoľvek nejastností volajte na 0905 153 360.